Szólj igazat, beverik a fejed

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

irományok - tanulmányok

Dr. Daragó László
Az alábbi tanulmány azt példázza, hogy a káosz nem feltétlenül rossz. Igencsak hasznos lehet egynéhány embernek, akik a helyzet mindenáron való fenntartására törekednek. Különösen igaz ez a nagy rendszerekre, így az oktatásra, egészségügyre, vasútra.
Az eset megtörtént, a szereplők érdekében a nevek nem szerepelnek az alább közzétett dolgozatban.


Javaslat az X országos egészségügyi ellátórendszer információs rendszerének felülvizsgálatára

A rendszer központjai jelenleg többirányú adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettséggel bírnak.

Ilyenek
- a kezelések orvosi dokumentációja
- a kezelések finanszírozási dokumentációja
- gyógyszer-, élelmiszer- gyógyászati segédeszköz rendelés és elszámolás
- munkaügyi- bérügyi adatszolgáltatás
- anyag- eszköz felhasználás
- központi adatszolgáltatás
- a kórházak felé történő kommunikáció

A jelenleg alkalmazott szoftverek ezen dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettség nagy részét kiszolgálják. Hiányosság tapasztalható azonban az adatkezelés minősége, az adatok konzisztenciája és validitása tekintetében. A bevezetett minőségbiztosítási rendszerrel az adatkezelés szempontjából előnyök jelentkeztek, de újabb nehézségek is felmerültek. Ezen nehézségek többnyire a minőségbiztosítási dokumentáció „kézi dokumentáción” alapuló filozófiájából következik.

Tapasztalataim szerint a dokumentumok kitöltése időigényes, precíz vezetésük a napi rutinmunka mellett további erőfeszítéseket igényel az ellátó helyektől. Az adminisztrációs teher növekedése további emberi és eszköz erőforrások biztosításának igényét vonja maga után. Ennek elmaradása mellett az alkalmazottak túlterhelése jelentkezik, melynek következménye az adatszolgáltatási és adminisztrációs fegyelem sérülése, rosszabb esetben a konkrét feladatoktól vonja el a dolgozók energiáját, ami következménye frusztráció, illetve stressz. Ezek egyértelműen a teljesítmény és a minőség romlásának irányába hatnak.

Tapasztalható, hogy az egyértelműen, könnyedén és ellenőrizhető módon kezelt adatok esetén az adatszolgáltatás sokkal jobb minőségű, mint más területeken. Ilyen a teljesítmény elszámolás adatszolgáltatása, bár ebben az esetben nyilvánvalóan az erős motiváció is meghatározó. Hasonlóan jó eredmény várható a munkaügyi elszámolási adatok esetén. A legrosszabb a helyzet a minőségbiztosítási rendszer adatainak kezelésekor. Ennek okai egyrészt a dolgozók motivációjának hiánya, másrészt a szolgáltatott adatok ellenőrizetlensége. Gyakorlatilag folyamatosan sérül az adatszolgáltatási fegyelem, melynek okai különböző forrásból származnak.

Az országos rendszer működése szempontjából jelenleg a gazdálkodási adatok kezelésének kontrollja erősebb, mint az egészségügyi adatok kezeléséé. Ennek oka egyrészt az orvosi szabadság biztosítása, a megfelelő motiváció hiánya (gyakorlatilag az országos rendszer érdektelensége), valamint az, hogy az értékelést végző orvosi bizottság maga is érintett az adatok értékelésekor. Ezt a fogyatékosságot a minőségbiztosítási rendszer adatszolgáltatási rendszerének működtetése lenne hivatott korrigálni, azonban addig, amíg tételes (mintavételen alapuló) ellenőrzés nem működik, az eredmények kétségesek. Az ellenőrzést természetesen semmiképpen nem szabad olyan módon végezni, hogy azt az orvosok és nővérek munkájuk felügyeleteként értékeljék, de közvetett módon - akár a minőségbiztosítási rendszer keretein belül - érdemes lenne bevezetni.

Az adatkezelést leginkább akadályozó tényezők:
-         a használt dokumentációban fellelhető párhuzamosságok és inkonzisztenciák
-         a gépi adatfeldolgozás mellett párhuzamosan meglévő nagymértékű kézi adatfeldolgozás
-         a dokumentáció meg nem értése és a kitöltési utasítások többértelműsége vagy teljes hiánya (az adatkezelőről feltételezik, hogy „érti” a dokumentumot, pedig ez nem mindig igaz)
-         a visszacsatolás hiánya
-         a motiváció hiánya
Előzetes becslések a munkahelyek működése során használt dokumentáció mintegy 40%-a  párhuzamos, illetve duplikált adatkezelés, vagy adatszolgáltatás.
Mivel a rendszer, illetve az ellátó helyek menedzselése és működtetése az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg, az egyszerű, könnyen kezelhető, egyértelmű és ellenőrizhető adminisztrációs rend kialakítása természetes igény. Az elsődleges (a működési profilból adódó) tevékenység a szakellátás, az adatkezelésnek is erre a tevékenységre kell koncentrálni olyan módon, hogy a végeredményként keletkező, természetükből adódóan mérhető gazdálkodási adatok ellenőrzése és felülvizsgálata a teljes működésről alkosson képet. Az elsődleges tevékenységhez kapcsolódó erőforrás felhasználásnak az ellátásokhoz kapcsolhatóaknak kell lenniük, ahogyan a bevétel is az. Az ellátó helyek működésének közvetlen költségei is kapcsolhatóak a teljesített ellátásokhoz, ezek esetén a megfelelő vetítési alap alkalmazása mérhetővé és menedzselhetővé teszi a működést, az ellátást mind helyi, régió, mind országos szinten. A marketing és a stratégiai menedzsment ugyancsak feltételezi a korrekt adatszolgáltatást, vagyis a jelenlegi rendszer teljes körű ismeretét.

A fentiek alapján javasolt:
-         Az ellátó helyek külső adatszolgáltatási rendjének felülvizsgálata, annak lehetőség szerinti egységesítése és automatikussá tétele (magától értetődik, hogy a helyi sajátosságokat - pl. kórházi adatcsere - minden egyes ellátó hely esetén egyenként kell megvizsgálni, de a rendszeren belüli kommunikáció, illetve az egyéb szállítókkal való kapcsolatok adatkezelése egységesíthető).
-         A belső működési rend áttekintése olyan módon, hogy az alkalmazott szoftverek a lehető legnagyobb mértékben igazodjanak ahhoz. Ez kompromisszum kialakítását jelenti a szakmai és gazdálkodási protokollok és a helyi rutin, tradíció, egyéb emberi eljárások között. Erre megoldás lehet a két- vagy háromrétegű alkalmazás kialakítása, ahol ellátó rendszer szinten egységes, közös alapadatok használatával egységes adatbázis mellett ellátó helyenként és felhasználó típusonként különböző felhasználó felületek biztosítják az adatkezelést olyan módon, hogy az adatok integritása nem sérül.
-          A minőségbiztosítási dokumentáció gépi adatkezelésének támogatása, azaz a meglévő dokumentáció 100%-osan kompatibilis gépi változatainak bevezetése.
-         Teljes körű kiegészítő szabályozás bevetése minden, az ellátó hely, illetve az országos rendszer működése során használt dokumentációnak, amely a dokumentáció adatkezelése rendjének leírása mellett minden egyes attribútum értelmezését tartalmazza (pl. minden bizonylat melléklete legyen a kitöltés körülményeit, a felhasználható adatforrásokat és a felhasználás módját tartalmazó utasítása, ugyanakkor minden egyes adatmező esetén meg kell adni a következőket: megnevezés, értelmezése, mire használjuk, adatforrás, illetve a kiszámítás módja)
-         Az ellátó helyek működése során használt adatokat teljes körűen kezelő számítógépes szoftverek alkalmazása.
-         Az országos rendszeren belüli adatszolgáltatás egységes megvalósítása (egyes rendszerek cseréje funkcionálisan megfelelőbbre, illetve, ha van még ilyen alkalmazás, azok cseréje is).

Mivel a javaslat egy meglehetősen nagy volumenű és időigényes feladatrendszerre vonatkozik a jelenlegi helyzetben nem bírálható el korrekt módon részletes projekt terv és költség-haszon elemzés hiányában.

Mindamellett, javasolt egy pilot projekt indítása, amely egy kiválasztott ellátóhely esetén konkrétan elvégezné a javasolt feladatokat. Ennek eredménye nem csak döntési helyzetbe hozná a rendszert üzemeltetőt a fenti, teljes körű projekt elindításához, de olyan követelmény dokumentáció kialakítását eredményezné, amely egy konkrét szoftver megvalósítástól függetlenül specifikálná az országos rendszer és az ellátó helyek dokumentációs rendszerét, és a karbantartandó szakmai és működési protokollokat is egyértelműen meghatározná.

Tanulság, a javaslattétel következményei:
1. A javaslattevőt villámgyors módon, indoklás nélkül kirúgták.
2. ... ?

Hozzászólás

Név:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: